Download area

Filter

 

 

2020 Lecta Environmental Reportenpdf7339261https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEnvironmentalReport2020.pdf2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2020 Lecta Environmental Report2021-07-05T09:37:39Z7/5/2021 9:37:39 AM2021-07-05T09:37:39ZGP0|#9a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e;L0|#09a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e|Sustainability;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272
Lecta Responsible Purchasing Policy for Woodenpdf178741https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaResponsiblePurchasingWoodPolicy_en.pdfLecta Responsible Purchasing Policy for WoodLecta Responsible Purchasing Policy for Wood2021-04-21T11:28:43Z4/21/2021 11:28:43 AM2021-04-21T11:28:43ZGP0|#9a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e;L0|#09a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e|Sustainability;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272
Política responsável de fornecimento de madeira de Lectaptpdf117273https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaResponsiblePurchasingWoodPolicy_pt.pdfPolítica responsável de fornecimento de madeira de LectaPolítica responsável de fornecimento de madeira de LectaPolítica responsável de fornecimento de madeira de LectaLecta Responsible Purchasing Policy for Wood2021-04-21T13:04:49Z4/21/2021 1:04:49 PM2021-04-21T13:04:49ZGP0|#9a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e;L0|#09a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e|Sustainability;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272
Lecta Q2 2022 Investors Conference Presentationenpdf20826868/3/2022 1:30:00 PMhttps://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/Lecta Ltd Q2 2022 Final.pdfLecta Q2 2022 Investors Conference PresentationLecta Q2 2022 Investors Conference PresentationLecta Q2 2022 Investors Conference PresentationLecta Q2 2022 Investors Conference PresentationLecta Q2 2022 Investors Conference Presentation2022-08-03T13:03:53Z8/3/2022 1:03:53 PM2022-08-03T13:30:00Z 2022-08-03T13:03:53ZGP0|#ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51;L0|#0ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51|Financial results;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#c77349f0-dd97-4ad3-877c-a355d6a5c0b5
Lecta Q1 2022 Interim Reportenpdf17172465/30/2022 7:00:00 AMhttps://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaLtd_Q1_2022_InterimReport.pdfLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim ReportLecta Q1 2022 Interim Report2022-05-30T05:57:40Z5/30/2022 5:57:40 AM2022-05-30T07:00:00Z 2022-05-30T05:57:40ZGP0|#ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51;L0|#0ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51|Financial results;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#c77349f0-dd97-4ad3-877c-a355d6a5c0b5
Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation enpdf19050175/11/2022 1:30:00 PMhttps://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/Lecta Ltd Q1 2022 Final.pdfLecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation Lecta Q1 2022 Investors Conference Presentation 2022-05-11T13:05:17Z5/11/2022 1:05:17 PM2022-05-11T13:30:00Z 2022-05-11T13:05:17ZGP0|#ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51;L0|#0ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51|Financial results;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#c77349f0-dd97-4ad3-877c-a355d6a5c0b5
Lecta Ltd FY2021 Annual Reportenpdf51150864/29/2022 7:00:00 AMhttps://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/Lecta_AnnualReport_FY2021_ART_01 SIGNED.pdfLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual ReportLecta Ltd FY2021 Annual Report2022-04-29T06:57:27Z4/29/2022 6:57:27 AM2022-04-29T07:00:00Z 2022-04-29T06:57:27ZGP0|#ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51;L0|#0ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51|Financial results;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#c77349f0-dd97-4ad3-877c-a355d6a5c0b5
Lecta Q4 2021 Investors Conference Presentationenpdf17310803/16/2022 1:30:00 PMhttps://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/Lecta Ltd Q4 2021 Final.pdfLecta Q4 2021 Investors Conference PresentationLecta Q4 2021 Investors Conference PresentationLecta Q4 2021 Investors Conference PresentationLecta Q4 2021 Investors Conference PresentationLecta Q4 2021 Investors Conference Presentation2022-03-16T13:21:59Z3/16/2022 1:21:59 PM2022-03-16T13:30:00Z 2022-03-16T13:21:59ZGP0|#ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51;L0|#0ccc3fbbb-6bb2-4afa-be04-df59917e0c51|Financial results;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#c77349f0-dd97-4ad3-877c-a355d6a5c0b5
Dichiarazione Ambientale Cartiere del Garda - 2020itpdf6494357https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/DichiarazioneAmbientaleLectaGarda2020_it.pdfDichiarazione Ambientale Cartiere del Garda - 2020Cartiere del Garda Environmental Declaration - 2020Declaración Ambiental Cartiere del Garda - 2020Déclaration Environnementale Cartiere del Garda - 2020Dichiarazione Ambientale Cartiere del Garda - 2020Cartiere del Garda Environmental Declaration - 2020Declaración Ambiental Cartiere del Garda - 2020Déclaration Environnementale Cartiere del Garda - 2020Dichiarazione Ambientale Cartiere del Garda - 20202022-03-10T11:26:09Z3/10/2022 11:26:09 AM2022-03-10T11:26:09ZGP0|#ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb;L0|#0ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb|Environmental declaration;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#9a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e
Déclaration Environnementale Lecta - Condat 2020frpdf6516649https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/DeclarationEnvironnementaleLectaCondat2020_fr.pdfDéclaration Environnementale Lecta - Condat 2020Lecta Environmental Declaration - Condat 2020Declaración Ambiental Lecta - Condat 2020Déclaration Environnementale Lecta - Condat 2020Dichiarazione Ambientale Lecta - Condat 2020Lecta Environmental Declaration - Condat 2020Declaración Ambiental Lecta - Condat 2020Déclaration Environnementale Lecta - Condat 2020Dichiarazione Ambientale Lecta - Condat 20202022-03-10T11:25:12Z3/10/2022 11:25:12 AM2022-03-10T11:25:12ZGP0|#ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb;L0|#0ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb|Environmental declaration;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#9a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e
Declaración Ambienta Lectal - Zaragoza 2020espdf6928736https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/DeclaracionAmbientalLectaZaragoza2020_es.pdfDeclaración Ambienta Lectal - Zaragoza 2020Lecta Environmental Declaration - Zaragoza 2020Declaración Ambienta Lectal - Zaragoza 2020Déclaration Environnementale Lecta - Zaragoza 2020Dichiarazione Ambientale Lecta - Zaragoza 2020Lecta Environmental Declaration - Zaragoza 2020Declaración Ambienta Lectal - Zaragoza 2020Déclaration Environnementale Lecta - Zaragoza 2020Dichiarazione Ambientale Lecta - Zaragoza 20202022-03-10T11:24:24Z3/10/2022 11:24:24 AM2022-03-10T11:24:24ZGP0|#ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb;L0|#0ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb|Environmental declaration;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#9a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e
Declaración Ambienta Lectal - Sant Joan les Fonts 2020espdf5532487https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/DeclaracionAmbientalLectaSantJoanlesFonts2020_es.pdfDeclaración Ambienta Lectal - Sant Joan les Fonts 2020Lecta Environmental Declaration - Sant Joan les Fonts 2020Declaración Ambienta Lectal - Sant Joan les Fonts 2020Déclaration Environnementale Lecta - Sant Joan les Fonts 2020Dichiarazione Ambientale Lecta - Sant Joan les Fonts 2020Lecta Environmental Declaration - Sant Joan les Fonts 2020Declaración Ambienta Lectal - Sant Joan les Fonts 2020Déclaration Environnementale Lecta - Sant Joan les Fonts 2020Dichiarazione Ambientale Lecta - Sant Joan les Fonts 20202022-03-10T11:21:38Z3/10/2022 11:21:38 AM2022-03-10T11:21:38ZGP0|#ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb;L0|#0ed29cb91-87fc-4e93-b7b3-986adf5ebddb|Environmental declaration;GTSet|#e031c912-970d-4beb-9480-0285711f4272;GPP|#9a1986fb-f78d-4073-aa90-c7be6003318e